การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่ ในหัวข้อ “ชีวประวัติ อรรถาธิบาย สไตล์ครูกวี” เนื่องในวันสุนทรภู่

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก